ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή υπηρεσιών.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», εφεξής «εταιρεία»,  η οποία εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών, επί της οδού Ιωλκού και Μαγνησίας 51. Η  εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο σίτισης/catering από το 1998 . Ο παρόν ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη, προώθηση και πώληση του προϊόντος της εταιρείας μας με τίτλο «ΤASTE CONTROL DIABETES», το οποίο συνίσταται σε προγράμματα διατροφής, απευθυνόμενα σε ενήλικα άτομα, πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη, άτομα σε προδιαβητικό στάδιο τα οποία επιθυμούν να χάσουν βάρος ή/και να ακολουθήσουν ένα διαιτολόγιο ελέγχου των επιπέδων σακχάρου τους, γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης και σε υγιή άτομα που επιδιώκουν την επίτευξη υγιούς σωματικού βάρους είτε την υιοθέτηση ενός σωστού και υγιεινού τρόπου διατροφής και υποστηρίζεται από πρόσφατες κλινικές μελέτες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Οι όροι που θα διαβάσετε και θα κληθείτε να αποδεχθείτε συνοδεύουν κάθε παραγγελία σας.

Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών,  σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η  Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω μέρος του site «όροι χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. Αποδεδειγμένη ακυρότητα κάποιου όρου ή δικαστική κήρυξή του ως ανίσχυρου δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών ή της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό της.

H χρήση  των υπηρεσιών μας, όπως αυτές ορίζονται στο www.tastecontroldiabetes.com, και η εγγραφή στη σελίδα μας,  συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των Όρων Χρήσης και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε  προσεκτικά τους όρους πριν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας!

 

 1. Πρόσβαση και περιήγηση στον ιστότοπο-Υποχρεώσεις χρήστη/επισκέπτη.

Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν θίγεται η πολιτική απορρήτου και δεν γίνεται κακόβουλα ή σε διαδικτυακά μέρη της ιστοσελίδας στα οποία δεν μπορεί να έχει ο καθένας πρόσβαση μέσω της συνήθους διαδικασίας πλοήγησης.

Σε καμία περίπτωση η περιγραφόμενη ως άνω άδεια χρήσης δεν συνεπάγεται την  μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιστοσελίδας, ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της σελίδας, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλη θέση.

Η ιστοσελίδα μας συνδέεται με τη σελίδα της εταιρείας και του προϊόντος TASTE CONTROL DIABETES στο facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία ισχύουν οι πολιτικές χρήσης των μέσων αυτών. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελούμε την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγουμε τον αποδέκτη και δεν επιλέγουμε ούτε τροποποιούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχουμε γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδουμε ή αποθηκεύουμε, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων, για τα οποία όλα ευθύνεται το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους όμως η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη λειτουργία κλπ.

 Ο χρήστης ή ο απλός επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του καθώς και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται μέσω της ειδικής φόρμας να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία των χρηστών ή επισκεπτών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

 Οι χρήστες των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, www.tastecontroldiadetes.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και την ηλεκτρονική υπηρεσία της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των κειμένων προς δημοσίευση είναι ο συντάκτης και εντολέας τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Όροι για Παραγγελία προϊόντων

Τα γεύματα απευθύνονται  σε ενήλικα άτομα και άτομα που δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική και γενικά σε άτομα που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τα γεύματα απευθύνονται ιδίως σε άτομα πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη, άτομα σε προδιαβητικό στάδιο τα οποία επιθυμούν να χάσουν βάρος ή/και να ακολουθήσουν ένα διαιτολόγιο ελέγχου των επιπέδων σακχάρου τους, γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης και σε υγιή άτομα που επιδιώκουν την επίτευξη υγιούς σωματικού βάρους είτε την υιοθέτηση ενός σωστού και υγιεινού τρόπου διατροφής.

Η κατανάλωση των γευμάτων δεν συνεπάγεται τη δίχως άλλο διακοπή της όποιας φαρμακευτικής αγωγής λαμβάνει ο πελάτης, η οποία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό και εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί. Η εταιρεία δεν συνιστά διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.  Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις συνέπειες από τη διακοπή φαρμακευτικής αγωγής που γίνονται χωρίς υπόδειξη του θεράποντα ιατρού.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  τα μενού μας εάν (α) πάσχετε από νευρική ανορεξία (β)είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε τρόφιμο.
Για οποιαδήποτε αμφιβολία για θέματα υγείας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: MENU & ΠΡΩΤΕΣ  ΥΛΕΣ

 • Τα μενού του καταλόγου μας αποτελούν εξειδικευμένα μενού που απευθύνονται μόνο προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  είναι εντελώς προσωπικές και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Σε περίπτωση που  υπογράψει τρίτος κατά την παραλαβή, αυτός. συμφωνείται ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος του πελάτη έναντι της εταιρείας για την παραλαβή.

Το μενού είναι αποφασισμένο από κοινού, από τον πελάτη και την εταιρεία. Ο Πελάτης έχει δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία τις τροφές και τα συστατικά, τα οποία , αποδεδειγμένα,  του προκαλούν ή ενδέχεται να του προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, ώστε η εταιρεία να μην τις περιλάβει στο μενού. Στην περίπτωση που προκληθεί αλλεργία από κατανάλωση τροφής του παρόντος μενού, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία εγγράφως. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί στον Πελάτη από την κατανάλωση του μενού, εφόσον δεν της έχει δηλώσει εγγράφως τους αλλεργιογόνους παράγοντες. Παρακαλούμε να καταναλώνετε όλα τα τρόφιμα που συστήνονται στο πρόγραμμα της εταιρείας.  Η εταιρεία  Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα στη δική της διακριτικότητα να ακυρώσει ή να αρνηθεί την αγορά οποιοδήποτε προϊόντος/μενού, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι η κατανάλωσή του ή μη κανονική κατανάλωσή του γίνεται με τρόπο που βλάπτει την υγεία σας. 

 • Η εταιρεία εγγυάται ότι οι πρώτες ύλες και ο τρόπος ετοιμασίας και παρασκευής των γευμάτων του μενού είναι σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες  της ελληνικής και ευρωπαϊκής  νομοθεσίας.
 • Τα γεύματα καταναλώνονται με τη σειρά που αναγράφεται στη συσκευασία του καθενός από αυτά. Η εταιρεία συστήνει την ορθή χρήση και αποκλειστική κατανάλωση αυτών, η οποία ενδέχεται, κατά περίπτωση να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του μήνα εντός του οποίου επρόκειτο  αυτή να πραγματοποιηθεί (για μενού με τον μήνα).Η ακύρωση γίνεται είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας στο email: info@tastecontroldiabetes.com, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία στo τηλέφωνο 210 2448 707. Στην περίπτωση ακύρωσης με email παρακαλούμε να μας καλείτε για επιβεβαίωση της ακύρωσης, εκτός και εάν έχετε ήδη λάβει από εμάς το σχετικό email απάντησης, το οποίο θα πρέπει να σας έχει αποσταλεί το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα του δικού σας email για ακύρωση της παραγγελίας σας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Μπορείτε να εκτελέσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με την εγγραφή και παραγγελία ενός ή περισσότερων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@tastecontroldiabetes.com).

 

 1. Η εταιρεία παραδίδει τα γεύματα στον πελάτη καθημερινά 1  φορά  την ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ώρες  παράδοσης  ( από τις 8:30 με  14:00 το μεσημέρι  ) στην αναγραφόμενη παραπάνω διεύθυνση του Πελάτη.

Τα γεύματα είναι συσκευασμένα σε ειδικές θήκες, κατάλληλες για μεταφορά γευμάτων και τροφίμων. Η παράδοση των γευμάτων του Σαββάτου θα  γίνεται κάθε Παρασκευή ( από τις 8:30 με  14:00 το μεσημέρι  )  .

Στις περιπτώσεις επισήμων αργιών, η παράδοση των γευμάτων της ημέρας της αργίας γίνεται τις παραπάνω ώρες της προηγούμενης ημέρας της αργίας.

 

 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της  να μεταβάλλει τις ώρες παράδοσης, αρκεί να έχει ενημερώσει τον Πελάτη τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις ή περίπτωση συνθηκών ανωτέρας βίας, η εταιρεία δηλώνει ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει τον Πελάτη εγκαίρως για κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα ή το μενού.  Γενικά όμως, η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας άρει την υποχρέωση αμφοτέρων των μερών για τήρηση των εκατέρωθεν  εδώ συμφωνηθέντων ,για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο  λόγος.

 

 • Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στην παράδοση των γευμάτων, ή προσωρινής διακοπής αυτών ή κάθε άλλης πληροφόρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία εγγράφως (μέσω του προσφορότερου μέσου) τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διανομής του επόμενου μενού.
 • Το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία είναι αποκλειστικά δικό της και ευθύνεται για αυτό, όπως ο νόμος ορίζει. Η μεταφορά και παράδοση των γευμάτων γίνεται μόνο από υπαλλήλους ή εντεταλμένους συνεργάτες ή μέλη της εταιρείας. Ο Πελάτης υποχρεούται να αρνηθεί την παραλαβή του μενού, εφόσον διαπιστώσει ότι η παράδοση δεν γίνεται από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  .

 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή χρήση της συσκευασίας εκ μέρους του πελάτη ή τρίτου-εκτός των υπαλλήλων της, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του περιεχομένου του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για   ζημία  που προκληθεί στον Πελάτη ή από τρίτο πρόσωπο σχετιζόμενο με τον Πελάτη λόγω χρήσης που αντενδείκνυται στους γενικούς οικιακούς κανόνες υγιεινής και συντήρησης τροφίμων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια του πακέτου μετά την παράδοσή του στον πελάτη.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Οι ώρες λειτουργίας  των γραφείων της εταιρείας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9:00 το    πρωί μέχρι 17:00.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Η πληρωμή της εταιρείας γίνεται σε μηνιαία βάση ή ετήσια, κερδίζοντας ένα 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό .
 • Η αμοιβή προκαταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα που ξεκινά η παραγγελία.
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α)  Με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ακόμη και ηλεκτρονικά (e-banking)

Β)  Μέσω πιστωτικής κάρτας με την οποία η εταιρεία είναι συμβεβλημένη .

Γ)   Με αντικαταβολή, εφόσον το συνολικό μηνιαίο ποσό δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο νόμος για πληρωμή σε μετρητά

 1. Για κάθε χρηματική συναλλαγή, η εταιρεία οφείλει να εκδίδει και παραδίδει νόμιμα στον πελάτη το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό του ΚΦΑΣ, ανάλογα με την περίπτωση (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).
 2. Η τιμή του μενού παραμένει σταθερή μέχρι ένα έτος από την υπογραφή του παρόντος. Εφεξής, και εφόσον δεν προκύπτει νεώτερη έγγραφη συμφωνία των μερών, η τιμή για το ίδιο μενού ορίζεται από  τον τιμοκατάλογο που θα ισχύει τότε
 3. Η προκαταβολή του μήνα δεν επιστρέφεται για κανένα λόγο, καθώς αναγνωρίζεται από αμφότερα τα μέρη ότι αναλογεί σε μέρος των αναγκαίων δαπανών που έχουν ήδη γίνει από την εταιρεία σε εκτέλεση  του παρόντος.
 4. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην παραδώσει το μενού , εφόσον ο πελάτης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντί της, όπως τα μέρη έχουν συμφωνήσει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα www.tastecontroldiadetes.com αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία και ιστοσελίδας της Εταιρείας Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. . Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, συνταγών και παρερχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), χρήση λογισμικού ή μεθόδων τεχνολογίας, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της  Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. . Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία  ή/και την ηλεκτρονική της υπηρεσίας, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ή/ και του www.tastecontroldiadetes.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www. δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Εφαρμοστέο δίκαιο- παρέκταση αρμοδιότητας

Για κάθε επίλυση εκ διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή από την χρήση των υπηρεσιών της www.tastecontroldiadetes.com αρμόδια είναι τα καθ ύλην δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί Περιορισμοί ευθύνης

Πέραν από τις επιμέρους ρήτρες περιορισμού ευθύνης, που θα βρείτε στις οικείες θέσης των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ,  Η  «Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση παραγγελθέντων υπηρεσιών ή σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία μας με την ονομασία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης η  Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tastecontroldiadetes.com. Οι άνθρωποι της  Εταιρείας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη διαδικασία εκτέλεσης κάθε παραγγελία σας, όμως δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη πραγματοποιήση αυτής στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως λ.χ ακραίων καιρικών φαινομένων (σεισμοί,  πλημμύρα ,  κλπ), σε περίπτωση προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων γενικών ή του κλάδου των σχετικών παραγωγών και εμπορικών καταστημάτων, του κλάδου βενζινοπωλών και κάθε σχετικού με τις δραστηριότητές μας κλάδου και γενικά σε κάθε περίπτωση για την οποία δεν δύναται να ελέγξει (λ.χ προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από ΔΕΗ). Στις περιπτώσεις συνθηκών ανωτέρας βίας, καθώς και σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας, η Εταιρεία μας, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως για το πρόβλημα, θα επικοινωνεί με εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά ή με κάθε πρόσφορο μέσο προκείμενου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση.

Καθώς  η εταιρεία  δεν λειτουργεί  σε επίσημες Εορτές  και Αργίες θα υπάρχει πάντα ενημέρωση για το τρόπο παραλαβής των γευμάτων σας. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θα τα λαμβάνετε μια ημέρα πριν .

Τα  τμήματα  της Taste Control Diabetes είναι στην διάθεση σας για  διαιτολογικές  συμβουλές  καθώς  επίσης  και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σε ότι αφορά  τη διανομή των γευμάτων και την εκτέλεση  των υπηρεσιών.

Τέλος, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για άλλες υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν προέρχονται από εμάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα.

Ο κάθε επισκέπτης  δεν απαιτείται να εγγραφεί προκειμένου να πλοηγηθεί  στην ιστοσελίδα www.tastecontroldiadetes.com δηλαδή, κατά την πλοήγηση δεν χρειάζεται να δώσετε  οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ωστόσο, η εταιρεία μας μπορεί να συλλέξει στοιχεία χωρίς όμως να τα κοινοποιήσει σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που σας αναφέρουμε αναλυτικά στην  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Για παράδειγμα,

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): Για να κάνουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία πιο ασφαλή και εύχρηστη, θα κρατήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να επικοινωνούμε μαζί σας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε email από εμάς, αρκεί να το δηλώσετε.
 • Αριθμός τηλεφώνου: ως ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί σας, ειδικά για διαφημιστικούς μας σκοπούς, αποτελέσματα ερευνών, διαγωνισμών και άλλες προσωποπαγείς πληροφορίες μέσω αποστολής γραπτών μηνυμάτων.
 • Cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες: Tα cookies και τα web beacons είναι τεχνολογίες με τις οποίες επιταχύνεται η περιήγησή σας σε μία ιστοσελίδα, σας δίνουν πρόσβαση σε προνόμια μίας ιστοσελίδας και καταγράφει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα.

α/ τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται, ως αρχεία κειμένου, από τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (λ.χ. internet explorer, firefox) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα περισσότερα τέτοια προγράμματα έχουν κατασκευαστεί για να δέχονται cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να μην δέχεται cookies από ιστοσελίδες ή να αφαιρεί τα cookies από τον σκληρό σας δίσκο, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε μέρος της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σας. Το cookies μας βοηθούν να επιλέγουμε προϊόντα/υπηρεσίες, να τα θέτουμε προς πώληση και τελικά να τα αγοράζετε. Αν το κάνετε αυτό, εμείς τηρούμε αρχείο από τη δραστηριότητά σας στα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και από τα προϊόντα που αγοράζετε. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν παρεμβαίνουν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ούτε διαβάζουν τις απόρρητες πληροφορίες σας.

β/εκτός από τα cookies υπάρχει και η τεχνολογία των «web beacons»: αυτή η τεχνολογία βοηθά στη μεταφορά των cookies και προσδιορίζουν εάν μία ιστοσελίδα έχει διαβαστεί και , αν ναι, πόσες φορές. Παράδειγμα αυτής της τεχνολογίας είναι τα διαφημιστικά banners.

γ/ ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με άλλες διαφημιστικές και προωθητικές εταιρείες, προκειμένου να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις δικές σας προτιμήσεις .Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις παραπάνω τεχνολογίες για να μετρήσουν  τα αποτελέσματα των διαφημιστικών τους ενεργειών. Κάθε πληροφορία που συλλέγετε από αυτές τις εταιρεία από τα cookies και τα web beacons δεν συνδέεται με τη λίστα των δεδομένων που τηρούμε κατά τα ανωτέρω.

 

Η Σ. ΣΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα,  βάσει του  Ν. 2472/1997

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί σχετικά με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210  2448  707

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία μας θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και του απορρήτου των συναλλαγών σας. Γι’ αυτό λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των παραπάνω, σας δηλώνουμε ότι δεν πουλάμε, μισθώνουμε, ανταλλάσσουμε ή αποκαλύπτουμε καθ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες και γενικά δεν κάνουμε αθέμιτη χρήση αυτών. Επίσης, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους προσωπικές σας πληροφορίες,  με πιθανές εξαιρέσεις στις κάτωθι περιπτώσεις:

α/ Σε περιπτώσεις που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων για τη μεταφορά των γευμάτων (courier).  Σε αυτές τις εταιρείες δίνουμε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, το όνομα και το τηλέφωνό σας, γιατί είναι αναγκαία για την ορθή διεκπεραίωση της δουλειάς τους.

β/ Σε περίπτωση που μας ζητηθούν στοιχεία από τις εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, με νόμιμο τρόπο ή στην περίπτωση αστυνομικών και ανακριτικών ερευνών. Επίσης, η αποκάλυψη των πληροφοριών που συλλέγουμε μπορεί να γίνει προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικά μας έννομα συμφέροντα ή συμφέροντα τρίτων και πάντα μέσα στο πλαίσιο  του νόμου και της απονομής της δικαιοσύνης.

γ/ Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή μισθώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε σε άλλες εταιρείες. Παρ΄όλα αυτά, σε περίπτωση συγχώνευσής μας με τρίτη εταιρεία ή αλλαγή της εταιρικής μας μορφής , θα αναγκαστούμε να δώσουμε τα στοιχεία αυτά στη διάδοχό μας εταιρεία, αλλά αυτά θα καλύπτονται και τότε από πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών.

δ/ Ενδέχεται να μοιραστούμε μη προσωπικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός των καθημερινών επισκεπτών της σελίδας μας, ή το ύψος και είδος των παραγγελιών μας), με τρίτες εταιρείες συνεργάτες μας, και δη διαφημιστικές εταιρείες. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία σας.

 

Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αίτημά σας μπορούμε:

α/ να διορθώσουμε ή να επικαιροποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

β/ να σταματήσουμε να σας στέλνουμε email στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση

γ/ να σταματήσουμε να σας στέλνουμε sms (γραπτά μηνύματα) στο κινητό σας τηλέφωνο ή /και

δ) να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας για να αποτρέψουμε μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές μέσω αυτού.

Όλα αυτά μπορείτε να μας τα ζητήσετε είτε μέσω email στο info@tastecontroldiabetes.com είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για τη δική σας ασφάλεια, μην μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αριθμό πιστωτικής σας κάρτας ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

Πληροφορίες εκτός της ιστοσελίδας μας, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών:

Η πλειοψηφία των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε αποκτάται μέσω της ιστοσελίδας μας και η πολιτική ορθής χρήσης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών έχει εφαρμογή μόνο σε αυτού του είδους πληροφορίες. Πέραν τούτου όμως, προσπαθούμε να προφυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, που συγκεντρώνουμε με άλλο τρόπο, εκτός δηλαδή της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, όταν μας καλείτε για να μας ρωτήσετε κάτι σχετικό με τις υπηρεσίες μας , μας δίνετε αναγκαστικά κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, που όμως δεν τις περνάμε στο σύστημά μας αυτομάτως, όπως γίνεται με την εγγραφή στην ιστοσελίδα, εφόσον δεν επακολουθήσει εγγραφή σας στη σελίδα ή έναρξη συνεργασίας μεταξύ μας.